Privacy Policy

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25/12/2020.
Wij zijn er ons van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.
Hier kunt u lezen welke (klanten)gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring wensen te verbeteren. Zo weet u precies hoe wij omgaan met uw persoongegevens en gegevens met betrekking tot uw medisch dossier.
Dit privacybeleid geldt voor de gegevens verzameld door Praktijk De Egelantier BV.

Onze gegevens:
Praktijk De Egelantier BV
Ondernemingsnr.: BE 0687.659.229

Egelantierenstraat 5
8020 Oostkamp
info@praktijkdeegelantier.be

Toezichthoudende autoriteit: FAC Kamgebouw – Koning Albert I-Laan 1/5 bus 6, 8200 Sint-Michiels

Beroepsverzekering: Kinesitherapie: Curalia / Gespecialiseerde voetverzorging: Axa

Rechtsvorm: BV

Adres maatschappelijke zetel: Egelantierenstraat 5, 8020 Oostkamp

1. Via deze Privacyverklaring heeft u een inkijk over welke informatie we over u verzamelen. Van zodra u onze website bezoekt, een afspraak boekt en beroep doet op onze dienstverlening, dan deelt u onvermijdelijk persoonsgegevens met ons. Deze persoonsgegevens zijn: naam, geboortedatum, adres, contactgegevens, emailadres, medische gegevens. U mag ervan op aan dat we al uw gegevens binnen de wettelijke grenzen verzamelen en gebruiken conform AVG.

2. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor intern gebruik binnen Praktijk De Egelantier BV. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verkocht, doorgegeven of gecommuniceerd aan derde partijen. Indien het noodzakelijk lijkt uw situatie of aandoening multi-disciplinair te bekijken (met bijvoorbeeld huisarts, specialist, thuisverpleegkundige, …) om zo een betere zorg te garanderen, dan stel ik u hiervan op de hoogte. Praktijk De Egelantier BV is verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens en medische gegevens te respecteren en dit te allen tijde.

3. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verzameld worden bij Praktijk De Egelantier BV. We zullen enkel die persoonsgegevens verwerken die we écht nodig hebben om de doelstellingen waarvoor we ze verwerken te bereiken.

 • Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse communicatiedoeleinden, doch enkel in een persoonlijke relatie met u. Uw gegevens worden niet aan derden bezorgd. Onder onze communicatie met u wordt onder andere begrepen: het voeren van correspondentie (zowel on- als offline).
 • Wij kunnen de informatie die wij van u verzameld hebben, combineren met informatie die we uit andere bronnen verkregen. Hierdoor kunnen wij de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en kunnen wij ons contact met u beter en relevanter op u afstemmen, zowel on- als offline.
 • Wij kunnen ook informatie van u verzamelen die betrekking heeft tot het gebruik van onze online kanalen zoals onze website, onze eventuele Facebookpagina en andere online platformen, door middel van diverse technieken waaronder cookies die op uw computer worden geplaatst. (zie verder onder ‘Cookies’)
 • Medische gegevens die van belang kunnen zijn voor het uitvoeren van een verantwoorde voetzorg vb. allergie, huidproblemen, hartproblemen, diabetes, reuma, artrose, vaatproblemen, neuropathie, behandeling met chemo, …
 • Na overleg: nemen en bewaren van foto’s van de voetproblemen met betrekking tot de controle van de vooruitgang van de behandeling en eventueel multi-disciplinair of collegiaal overleg.
 • We verwerken tevens de volgende categorieën persoonsgegevens: persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, geboortedatum, rijksregisternummer, adres), contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres), medische gegevens (patiëntenzorg, patiëntenadministratie, patiëntenregistratie, …), financiële identificatiegegevens (bankgegevens), elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies).
  We verzamelen deze persoonsgegevens wanneer u gebruikt maakt van onze website of wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening. Andere persoonsgegevens kunnen op een later tijdstip worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van de zorgverstrekking.

4.Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?
Hieronder vindt u een overzicht van redenen tot het gebruik van uw gegevens door Praktijk De Egelantier BV.
Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor het beantwoorden van uw aanvragen, door onszelf of door externe partijen die bij de afhandeling van uw aanvraag betrokken zijn.

 • Uw gegevens kunnen worden gebruikt om u te contacteren voor een klantentevredenheidsonderzoek of marktonderzoek.
 • Uw gegevens kunnen worden gebruikt om de dienstverlening waarvoor u op ons beroep doet, mogelijk te maken (bvb. u te contacteren om bijkomende vragen te stellen)
 • Uw gegevens kunnen worden gebruikt door Praktijk De Egelantier voor marketingdoeleinden, als u hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • Uw gegevens kunnen worden gebruikt en geanalyseerd met betrekking tot uw interactie op onze website. Dit met het doel de navigatie en het gebruikersgemak te optimaliseren.

5. Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is. U hebt het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Wanneer we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de vooropgestelde doeleinden.
 • Wanneer u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens terug intrekt en er geen enkele andere wettelijke grondslag is die het verwerken van uw persoonsgegevens toestaat.
 • Wanneer we uw persoonsgegevens moeten verwijderen op basis van een wettelijke verplichting.
  Let op: in bepaalde gevallen kunnen we niet anders dan uw persoonsgegevens gedurende een bepaalde tijd bij te houden, ook al zou u misschien liever volledig geschrapt worden uit ons bestand. We zijn wettelijk verplicht het medisch dossier 30 jaar te bewaren en facturen 7 jaar.
 • Uw keuzemogelijkheden
  Wanneer wij uw gegevens verzamelen kunt u ons laten weten dat u niet wenst dat deze voor verder marketingcontacten worden gebruikt.
  U kunt tevens het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen.

6. Indien de informatie die we over u hebben niet juist of onvolledig zou zijn, kunnen we dit op uw vraag steeds corrigeren. Indien bepaalde persoonsgegevens niet langer up-to-date zouden zijn, gelieve ons hierover te informeren.

7. Datalekken
Praktijk De Egelantier BV moet alle datalekken binnen de 72 uur melden bij de Autoriteit voor Persoonsgegevens. U wordt als gebruiker op de hoogte gesteld van eventuele door ons gekende datalekken.

8. Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies.
Het gebruik van cookies is een techniek om het websitegebruik te vereenvoudigen. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website kan opslaan op de computer van een bezoeker. In deze bestanden wordt informatie over het bezoek aan de website bewaard.

 • Noodzakelijke cookies: deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website, of om formulieren in te vullen. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal toegankelijk zijn.
 • Functionele cookies: de functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken en ervoor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur onthouden, evenals de cookie die bijhoudt of u reeds gevraagd werd om in te schrijven voor een nieuwsbrief zodat u niet telkens dezelfde verzoeken voorgelegd wordt.
 • Performantiecookies: deze cookies hebben als doel om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers onze website gebruiken, zoals bijvoorbeeld het aantal bezochte pagina’s, het aantal weergegeven foutmeldingen,… met als doel het gebruik van de website te analyseren en te optimaliseren.

U kunt de cookies beheren door uw browserinstellingen aan te passen. U kunt ervoor kiezen om alle cookies te blokkeren of om alleen cookies te aanvaarden van bepaalde websites. Het blokkeren van cookies kan gevolgen hebben voor het surfgemak en ervoor zorgen dat u surfervaring minder vlot verloopt.

9. Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via info@praktijkdeegelantier.be

10. Praktijk De Egelantier BV kan geen garantie bieden over de veiligheid, noch over de continue beschikbaarheid van deze website. Praktijk De Egelantier BV kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van het gebruik van de website, noch van de inhoud van deze website. De informatie van deze website heeft louter een informatief karakter. Alle verantwoordelijkheid berust steeds uitsluitend bij diegene die de betreffende informatie gebruikt, op welke wijze dan ook.

11. Via deze website kan een afspraak gemaakt worden bij de gespecialiseerde voetverzorger. Via deze weg worden nooit medische vragen gesteld. De informatie in de mail is alleen bestemd voor de geadresseerde genoemd in de verzendlijst. Deze mail kan beroepsvertrouwelijke informatie bevatten. Is deze mail per ongeluk bij u beland, dan vragen wij u om deze mail te vernietigen. Het is verboden om informatie uit deze mail te gebruiken of te verspreiden. De afzender neemt geen verantwoordelijkheid voor schade die ontstaat door het gebruik van de gegevens die door deze mail werden verzonden.

12. Op de sociale media van Praktijk De Egelantier BV worden enkel foto’s geplaatst met uitdrukkelijke toestemming van de klant/patiënt. Nadien kan de klant/patiënt altijd verzoeken om deze te verwijderen, wat dan ook direct zal gebeuren. Mochten er toch nog sporen van deze foto’s op het internet te vinden zijn, dan kan Praktijk De Egelantier BV hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden. Er mogen geen foto’s gemaakt worden door de klant/patiënt, noch binnen noch buiten, tenzij dit vooraf gevraagd wordt aan één van de medewerkers en er duidelijke toestemming voor wordt verleend.